Félags- og hugvísindabraut

//Félags- og hugvísindabraut
Félags- og hugvísindabraut2018-08-15T17:59:04+00:00

Lýsing brautar

Markmið brautar

Brautarskipulag

Valáfangar brautar


Á félags- og hugvísindabraut er áhersla á kjarnagreinar og sérgreinar í félagsvísindum og hugvísindum, s.s. félagsfræði, sögu, sálfræði og heimspeki. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir háskólanám, ekki síst á sviði félagsvísinda, hugvísinda og íslensku.

Í kjarna brautarinnar eru 47 einingar á 1. hæfniþrepi,  73 á 2. hæfniþrepi og 40 einingar á því þriðja, alls 145 einingar.

Nemendur þurfa að taka að lágmarki 40 einingar í frjálsu vali.

Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi.

Hér má sjá nánari lýsingu á brautinni á namskra.is


Markmið brautar:

Félags- og hugvísindabraut er skipulögð sem þriggja ára bóknám sem lýkur með stúdentsprófi. Henni er ætlað að veita nemendum góða og almenna undirstöðuþekkingu og færni í bóklegu námi með áherslu á samfélagsgreinar og tungumál.

Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla, einkum á sviði félagsvísinda.

Nemendur sem lokið hafa stúdentsprófi af félags- og hugvísindabraut eiga að:

  • vera vel undirbúnir undir frekara nám á háskólastigi, sérstaklega í félagsgreinum og tungumálum
  • hafa náð færni í þeim tungumálum sem þeir hafa valið að leggja stund á
  • búa yfir góðri, almennri þekkingu á sviði félagsgreina, sérstaklega á þeim kjörsviðum sem nemendur hafa valið sér
  • kunna til verka í upplýsingaöflun, heimilda- og rannsóknarvinnu
  • vera læsir á menningu og siði ýmissa menningar- og málsamfélaga
  • geta tjáð sig skýrt og skipulega í ræðu og riti og fært rök fyrir skoðunum sínum á vandaðri íslensku

Brautarskipulag


Valáfangar brautar

Valáfangar fyrir 3. bekk félags- og hugvísindabrautar ML skólaárið 2018-2019

Framboð valáfanga getur breyst frá ári til árs.

Haustönn

Vorönn

Númer Heiti Númer Heiti
EFNA3LÍ05 Lífræn efnafræði FCAD2FT05 Forritun og tækniteikning
ENSK3KL05 Kvikmyndatónlist og leikgleði FÉLA3AF05 Afbrotafræði
FAHÖ2AB04 Fatagerð og hönnun FÉLA3FJ05 Fjölmiðlafræði
FÉLA3MA05 Mannfræði FRAN2FD05 Parísaráfangi
HNMF2MA05 Heilbrigðis- og næringafræði, matreiðsla ÍSLE3DF05 Dægurmenning og félagsleg málvísindi
JARÐ2SF05 Stjörnufræði LIST2LM04 Ljósmyndun
LBHF2AB05 Lögfræði, bókfærsla og hagfræði LIST2MY04 Myndlist
LIST2LT04 Leiklist, tjáning og tónlist LOLÍ3LL05 Líffæra- og lífeðlisfræði
LÍFF3EF05 Erfðafræði SAGA3AB05 Kvikmyndir og saga
STÆR3HD05 Hagnýting heildarreiknings, runur og raðir SÁLF2GE05 Geðheilbrigði
UPPL2UL05 Upplifðu Laugarvatn STÆR3BD05 Breiðbogaföll, diffurjöfnur og fylki
VISI2AV05 Almennur vísindaáfangi fyrir félhug ÞÝSK2ÞD05 Berlínaráfangi