Skólanámskrá

//Skólanámskrá
Skólanámskrá2018-12-19T13:13:42+00:00

Hér að neðan má sjá yfirlit yfir kafla skólanámskrár ML, sem er í sífelldri endurskoðun. Námskráin tekur að mestu til allra nemenda skólans og starfsmanna.

 1.  Almennur hluti
  1. Ávarp skólameistara
  2. Markmið og stefnur
  3. Sjálfsmat
  4. Umgjörð og skipulag
   1. Innritunarskilyrði
   2. Móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku
   3. Reglur heimavistar og skóla
   4. Umsjónakennarar
   5. Námsmat og námsframvinda
   6. Samskipti og ferill mála
  5. Þjónusta
  6. Skólabragur og félagsstarf
   1. Hefðir og merki skólans
  7. Starfsáætlun
 2. Náms- og áfangalýsingar
  1. Félags- og hugvísindabraut
  2. Náttúruvísindabraut