Í fyrsta og öðrum bekk hefur hver bekkur sinn umsjónarkennara sem skipuleggur fastan vikulegan umsjónartíma bekkjarins. Hver nemandi fær eitt einstaklingsviðtal við umsjónarkennara sinn á önn þar sem hugað er að gengi í náminu, líðan í skólanum, á vistinni og félagslegri stöðu.  Ef sérstök ástæða er til er umsjónarnemandi kallaður í aukaviðtal og nemendur geta alltaf leitað til síns umsjónarkennara. Hvatt er til góðra samskipta á milli umsjónarkennara og foreldra/forráðamanna ólögráða nemenda. Nemendur á þriðja ári hafa líka sinn umsjónarkennara en þá eru ekki vikulegir umsjónartímar og ekki föst viðtöl.  

Umsjónarkennari er talsmaður nemenda gagnvart skólayfirvöldum og öðrum kennurum. Hann leggur sig fram um að öðlast traust nemenda og kemur spurningum þeirra eða athugasemdum á framfæri og fylgir þeim eftir, eftir eðli máls hverju sinni. Námstækni, lífsstíll og samskipti eru meðal þess sem er gjarnan tekið fyrir í umsjónartímum. Umsjónarkennarinn hefur líka það hlutverk að tryggja bekknum fræðslu um ýmis hagnýt mál sem snerta skólagönguna, svo sem reglur, tæknimál, skipulag og þjónustu.  

Á listanum yfir starfsfólk skólans kemur fram hver er umsjónarkennari hvers bekkjar. Þar má einnig finna upplýsingar um viðtalstíma og tölvupóstföng kennara