Áætlaður kostnaður á vorönn 2022, með fyrirvara um mögulegar breytingar:

Kostnaður á önn
Fæðiskostnaður* (fastafæði-áætlun) kr. 262.200
Innritunargjald kr. 6.000
Heimavistargjald (áætlun – Kös) kr. 81.000
Almennt tölvu-, pappírs- og prentunargjald kr. 7.300
Grunngjald þvottahúss kr. 32.000
Nemendafélagsgjald (valfrjálst) kr. 6.000
Samtals: kr. 394.500

*Nemendur á heimavist eru í fastafæði virka daga vikunnar.

Jöfnunarstyrkur
Dvalarstyrkur á önn   (lögheimili utan pnr. 840) kr. -168.000
Raunkostnaður á önn kr. 225.000
Áætlaður raunkostnaður nemenda á Kös á mánuði er u.þ.b. kr. 45.000

 

Utan þessara upphæða geta t.d. verið eftirfarandi, ef um það er að ræða:

  • Valgreinagjald
  • Námsbóka- og námsgagnakaup
  • Gjald vegna endurtektarprófa
  • Helgarfæði (klippikort)
  • Fjarnámsáfangar við aðra framhaldsskóla
  • Kaffihúsakvöld 3. bekkjar
  • Dagamunagjald
  • Skólamynd (annað hvert ár) og hópmyndataka nýstúdenta vor hvert á útskrift
  • Annað ótilgreint

Dreifing er á greiðslum fimm sinnum á önn.

Skv. reglum Menntasjóðs námsmanna um Jöfnunarstyrk  geta nemendur skólans sem eru með lögheimili í póstnúmeri utan Laugarvatns (pnr. 840) sótt um jöfnunarstyrk. Nemendur sækja sjálfir um styrkinn, en skrifstofa skólans getur leiðbeint þeim og aðstoðað við umsóknina ef þarf. Styrkirnir eru greiddir í janúar vegna haustannar og júní vegna vorannar.  Nemendur geta sótt um styrkinn á Mitt lán sem er á heimasíðu www.menntasjodur.is. Nemendur eru hvattir til að sækja um strax fyrir báðar annir námsársins.

Uppfært janúar 2022


Verðskrá

Verðskrá skólaárið 2021-22*

Gjald á einingu:
Auka prentkvóti – hvert blað: kr. 12
Ljósritun – hvert blað: kr.  34
Útprentun í lit – hvert blað: kr. 230
Þýðing skírteinis á erlent mál: kr. 5.170
Gjald á önn:
Endurtektarpróf (5 eininga áfangi) kr. 10.230
Valgreinar – matreiðsla* kr. 8.470
Valgreinar – fatagerð kr. 4.950
Valgreinar – myndvinnsla kr. 4.950
Valgreinar – kór* kr. 4.950
Valgreinar – útivist* kr. 16.500
Gjald fyrir fjarnámsáfanga er skv. gjaldskrá viðkomandi skóla
Herbergisleiga á mánuði, á mann:
Kös: Eins manns herbergi: kr. 18.000
Kös: Tveggja manna herbergi: kr. 18.600
Nös:  Eins manns herbergi: kr. 30.000
Nös:  Tveggja manna herbergi: kr. 27.000
Fjarvist:  Tveggja manna herbergi kr. 30.000
Gjald á ári
Herbergistrygging – ársgjald (gjaldfært ef herbergi er ekki skilað í lagi): kr. 40.000
Lyklatrygging – ársgjald (gjaldfært ef lykli er ekki skilað): kr. 25.000
Nemendur í lausafæði:
Morgunverður kr. 1.110
Hádegisverður kr. 1.415
Miðdegiskaffi kr. 640
Kvöldverður kr. 1.110

 

*með fyrirvara um breytingar

Skólameistari.

Uppfært janúar 2022